คนตกค้าง เช็กด่วน รับเงินเยียวยา 15000 บาท

นับว่าเป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าว เมื่อวันที่ 10 ก.ย. นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังคงมีผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาโครงการเราไม่ทิ้งกันรายละ 5,000 บาท รวม 3 เดือนบางส่วน ที่กระทรวงการคลัง ไม่สามารถโอนเงินให้ได้ เนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับบัญชีรับเงิน เช่น ยังไม่มีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน หรือบัญชีปิด เป็นต้น

ซึ่งกระทรวงการคลัง พยายามโอนเงินอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงปัจจุบัน แต่ยังคงเหลือผู้ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จอีก 56,000 คน ซึ่งกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินซ้ำต่อเนื่องจนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้เท่านั้น ดังนั้นผู้ที่มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ตรวจสอบว่าอยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังโอนเงินไม่สำเร็จหรือไม่

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้รับเงิน สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยเมื่อเข้าไปในเวบไซต์แล้ว ให้ไปกดปุ่มสีเขียวเข้มที่ระบุข้อความว่า “ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ”

ทั้งนี้หากพบว่าอยู่ในกลุ่มดังกล่าว หรือได้รับข้อความเอสเอ็มเอส แจ้งว่าเป็นผู้มีสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จ ขอให้รีบไปติดต่อธนาคารใดก็ได้ที่มีบัญชีอยู่ แล้วดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนก่อนวันที่ 28 ก.ย.นี้ เพื่อให้สามารถรับเงินโอนจากกระทรวงการคลัง ได้ทันภายในวันที่ 30 ก.ย. เพราะหลังจากนั้น กระทรวงการคลัง จะปิดโครงการ และจะยุติการโอนเงิน ดังนั้นขอให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังพบข้อความว่าโอนเงินไม่สำเร็จ ให้เร่งดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนที่ธนาคารโดยเร็วที่สุด