คุณแม่มือใหม่เฮเช็คเลย เงินอุดหนุนบุตร เดือนมิ.ย.64

ในช่วงสถานการณ์รอบที่ 3 นี้ เชื่อได้เลยประเทศไทยยังไงก็ต้องก้าวข้ามไปได้อย่างแน่นอน ทั้ง นี้ จากสถาณการณทั้ง 3 รอบนั้น หลายคนต่างได้รับปัญหากันแบบทั่วหน้า ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ตรงนี้  ต่างได้รับ ผลกระทบกันทั้งสิ้น บางบริษัทบางกิจการถึงขนาดปิดตัวลง ซึงสำหรับในส่วนของ คุณแม่ เด็กออ่อนนั้น ค่าใช้จ่ายเยอะจริง

ทั้งนั้นี้รัฐบาลได้ออกมาตรการและโครการ เพื่อช่วยเหลือหลายๆด้าน ซึ่งสำหรับ คุณแม่มือใหม่นั้น ถือว่า โครงการนี้เป็นเรื่องดีจริงๆ

นาย จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โพสต์ภาพและข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ค จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ ว่า เงินอุดหนุน เ ด็ ก ออกวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 จำนวน 600 บาทต่อเดือน จำนวนผู้มีสิทธิส่งเบิกทั้งหมด 2,196,732 ราย จำนวนเงิน 1,427,389,200 บาท

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300