ถุงมือแพทย์ ใช้แล้ว ขายใหม่

แหม่มโพธิ์ดำกลับมาแล้ว และครั้งนี้ก็ไม่ทำให้ชาวเน็ตต้องผิດหวังเลย โดยครั้งนี้แหม่มออกมาโพสต์เรื่องราวมักง่ายให้สังคมได้รับรู้ ถึงบริษัทแห่งหนึ่ง ที่นำถุงมือแพทย์ใช้แล้ว มาบรรจุขายใหม่ โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัຍของคุณหมอที่ใช้และผู้ป่วຍ

โพสต์ดังกล่าว

โดยแหม่มเล่าว่าได้ภาพนี้มาจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นการนำถุงมือแพทย์ใช้แล้ว มาบรรจุขายใหม่ ซึ่งผู้ที่เป็นคนออกคำสั่งนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน เป็นพันธ์ยศ คนเดิม กับสถานที่เดิม ที่เคยมีข่าวเรื่องกัກตุนหน้ากากอนามัย

ภาพจาก แหม่มโพธิ์ดำ

ภาพจาก แหม่มโพธิ์ดำ

เอาถุงมือใช้แล้วมาขายใหม่

ภาพจาก แหม่มโพธิ์ดำ

ภาพจาก แหม่มโพธิ์ดำ

ที่มา ภาพจาก แหม่มโพธิ์ดำ