น่าเสียดาย สวนทุเรียนหมอนทอง เจอพายุเข้า

เป็นอีกหนึ่งเรื่่องราวทที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่าน่าเสียดาย ล่าสุด เมื่อช่วงใกล้ค่ำวานนี้ (9 มี.ค.) เกิดล มพายุพัด เป็นบริเวณ กว้างในพื้นที่หมู่บ้านโ พธิฐาน หมู่ 10 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นานกว่า 30 นาที ส่งผลให้ต้นทุเรีย นพันธุ์หมอนทองที่กำลังใ ห้ผลผลิต ถูกลมพายุพัดหัก ล้มหลายร้อยต้น โด ยเฉพาะผลทุเรียนที่กำลังจะแก่และชาวสวนเตรียมตัดขายประมาณต้นเดือนเมษายนร่วงหล่นเสียหายกว่า 200 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท

นายวิสา เพิ่มพูน เจ้าขอ งสวนทุเรียนเปิดเผยว่า ช่วงที่เกิดลมพายุซึ่งคิดว่ากระแสลมพายุไม่รุนแรง หลังจากพายุสงบลงจึงเดินตรวจสอบสวนทุเรียนที่ปลูกไว้เนื้อที่ประม าณ 10 ไร่ พบว่าต้นทุเรียนถูกลมพายุหักโค่นล้มเสี ยหายเกือบ 10 ต้น และผลทุเรียนเสียห าย 50 ตันคิดเป็นค่ากว่า 6 แสนบ าท

ทางด้านนาย สุชาติ หอมส่งกลิ่น เปิดเผยว่ าสวนทุเรียนต นเองมีประมาณ 50 ไร่ ถูกพายุพัดโค่ นล้ม 9 ต้น ผลทุเรียนที่ติดอยู่กับต้นร่วงหล่นเป็นจำนวนมากคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 1 ล้านบ าท

เช่นเดียวกับนางแสวง เกิดผล ซึ่งปลูกทุเ รียนในเนื้อที่ 2 ไร่ ต้นทุเรียนหักโค่นล้ม 7 ต้นและร่วงหล่นอีกจำนวนมากเ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 5 แสนบาท นอกจากนี้ยังมีสวนทุเรียนของชาวบ้ านอีกหลายรายซึ่งถูกลมพายุพัดหักโค่นล้มรวมกันหลายร้อยต้นซึ่ งเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกันกว่า 6 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งฝ่ายปกครองจะเข้าสำร วจความเสียหายอีกครั้งหนึ่ง