รีบเช็คเลย เงินอุดหนุนบุตร มิ.ย.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นาย จุติ ไกรฤกษ์ ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ค จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ ว่า เงินอุดหนุน เ ด็ ก ออกวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 จำนวน 600 บาทต่อเดือน จำนวนผู้มีสิทธิส่งเบิกทั้งหมด 2,196,732 ราย จำนวนเงิน 1,427,389,200 บาท

เงินอุดหนุน เ ด็ ก

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

โพสต์ดังกล่าว