ด่วน หาที่มา โควิดสายพันธุ์ใหม่ในไทย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยผลตรวจเ ชื้ อ COVID-19 ของผู้ต้องขั งที่ติ ดเ ชื้ อ เป็นสายพันธุ์ G ที่ร ะ บ า ด ทั่วโลกในขณะนี้ ไม่ใช่สายพันธุ์ดั้งเดิมจากอู่ฮั่น​ ส่วน ติ ด เ ชื้ อจากที่ใดยังต้องรอผลการสอบสวนโ ร ค โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากการถอดรหัสพันธุกรรม เ ชื้ อ ไ ว รั ส โคโรนา 2019 จากผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขังพบว่าเป็นสายพันธุ์ G ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกับที่มีการ ร ะ บ า ด อยู่ในทั่วโลกขณะนี้ แตกต่างจากการกระจายในรอบแรกของประเทศไทยซึ่งพบว่าเป็นสายพันธุ์ที่มาจากประเทศจีนคือ สายพันธุ์ L กับ S


นพ.โอภาส

สำหรับความสำคัญของสายพันธุ์ G นั้นพบว่าสามารถแพร่ในเซลล์ในหลอดทดลองได้เยอะกว่าปกติแต่ไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถในการทำให้เกิดความรุ น แ ร ง ของ โ ร ค ได้ ซึ่งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับข้อมูลของทั่วโลกในขณะนี้พบว่าความ รุ น แ ร ง ของโลกลดลง อัตราการ เ สี ย ชี วิ ตลดลงจาก 5 % เหลือ 3% เท่านั้น

สิ่งที่เรามองไม่เห็น

เมื่อถามว่าเนื่องจากการร ะ บ า ด รอบแรกในประเทศไทยเป็นสายพันธุ์มาจากจีนซึ่งประเทศไทยได้ทำการกวาดล้างไปหมดแล้ว ดังนั้นการพบสายพันธุ์ G ในผู้ป่วยรายดังกล่าวสะท้อนว่าเป็นการรับ เ  ชื้ อ มาได้อย่างไร ในเมื่อที่ผ่านมาคนเข้าประเทศจะถูกกักตัว นพ.โอภาส กล่าวว่า เรื่องของต้นตอการ ติ  ด เ ชื้ อยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการสอบสวนของทางกรมควบคุมโ ร ค อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายพันธุ์ใดหรือแม้แต่ตัวเราอยู่ในพื้นที่ใดก็ตามสิ่งสำคัญคือการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การหมั่นล้างมือบ่อยๆและการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลจะช่วยในเรื่องของการป้องกันได้

อย่าการ์ดตกเด็ดขาด

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสายพันธุ์ G จะติดง่ายกว่าสายพันธุ์เดิม แต่หากทุกคนปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข อย่างคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ ก็สามารถป้องกันการแพร่ได้