รอเลย วันที่ 14 มิ.ย. ลงทะเบียนรับเงิน 3000

อัปเดตความคืบหน้าของโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศบรรเท าภ า ร ะค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้ น ฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม โดยเปิดลงทะเบียนในวันที่วันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

คนละครึ่ง เฟส 3 กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิ์ทั้งสิ้น 31 ล้านคน ประกอบด้วย

คนละครึ่ง

แจกเงิน

ผู้ได้รับสิทธิ์เดิมประมาณ 15 ล้านคน และเปิดให้ประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก 16 ล้านคน ผ่าน 2 ช่องทาง คือ www.คนละครึ่ง.com แอปฯ เป๋าตัง ทั้งนี้กระทรวงการคลัง ยืนยัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ข้าราชการเมือง ผู้ได้รับบำนาญ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม คนละครึ่งเฟส 3 ได้

แอพเป๋าตัง

แจกเงิน