สำหรับ เกษตรกร ที่แจ้งเก็บเกี่ยวใน วันที่ 8 พย 63

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆ ของประเทศ สำหรับ กระูกสันหลัง หรือเส้นเล ือดใหญ่ของชาติ บอกได้คำเดียว ถ้าไม่ให้ความสนใจ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน ก็ ไม่ต้องมีข้าวกินกันแล้ว ล่าสุด ใกล้จะได้รับการช่วยเหลือแล้วนะครับสำหรับชาวนา ล่าสุด ประกันรายได้ข้าว ที่รอคอยกัน กำหนดวันเริ่มโอนแล้วครับ สำหรับชาวนาที่แจ้งเก็บเกี่ยวใน 8 พ.ย.63 แบ่งเงินประกันเป็น ข้าวเปลือก 5 ชนิดดังนี้โดย16 พ.ย.นี้ ธ.ก.ส.จะเริ่มโอนเงินให้กับ เกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวปี 63/64 และกำหนดรอบเก็บเกี่ยวไว้ ภายใน 8 พ.ย.63 ใครแจ้งไว้เก็บเกี่ยวเดือนไหน ก็ต้องรอดูในเดือนตัวเอง ว่าราคาอ้างอิงข้าวเดือนนั้นเท่าไร ถึงจะรู้ว่าได้กี่บาท แล้วจะโอนให้เราเดือนนั้นเลย ไม่รู้ว่าใส่ข้อมูล เก็บเกี่ยวเดือนไหน ให้โหลด app farmbook (ใส่รหัสเกษตรกร 12 หลัก ทั้งสองช่องเพื่อเข้าเเอป) ดูวันที่การเเจ้งปลูก การเก็บเกี่ยว ก็จะพบชนิดพันธ์ุข้าวที่ปลูกเเละจำนวนไร่ที่เเจ้งไว้

ภาพจาก อุบลวันนี้


โพ สต์ดังกล่าว