สุชาติ อัปเดตไทม์ไลน์ล่าสุด เผยวันลงทะเบียน ม.33 รับ 4,000

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่กำลังรอความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการ ม.33 เรารักกัน อยู่ เมื่อวันที่ 6 ก.พ.64 ที่ผ่านมา นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องโครงการ ม.33 เรารักกัน เยียวยาคนละ 4,000 บาทให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากcv แบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ไม่มีการจ่ายเงินสด โดยมีเงื่อนไข ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท

ล่าสุดมีรายงานข่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทย ยืนยันระยะเวลาการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ มาแล้ว โดยกำหนดไทม์ไลน์ ดังนี้

1.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน .com ตรวจสอบการได้รับสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค.64

2.ธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง วันที่ 8 – 14 มี.ค. 64

3.เปิดให้ประชาชนได้กดใช้งานและกดยืนยันตัวผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” วันที่ 15 – 21 มี.ค. 64

4.วงเงินเข้างวดแรก 22 มี.ค.64

สำหรับการได้วงเงินรัฐบาลจะโอนให้ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” จำนวน 1,000 บาท ในวันที่ 22, 29 มี.ค. 64 และวันที่ 5, 12 เม.ย. 64 โดยจะเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการ เราชนะ ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค. 64 คาดว่าจะมีผู้ประกันตน ม.33 เข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงิน เ ยี ย ว ย าในครั้งนี้ จำนวน 9.27 ล้านคน ใช้วงเงินทั้งสิ้นประมาณ 37,100 ล้านบาท