เปิดรับสมัครครู เงินเดือนสูง

อีกประเด็นถูกวิพา กษ์ วิจา ร ณ์ อยู่บ่อยครั้งในวงการครู สำหรับ ตำแหน่งและเงินเดือนอันน้อยนิด ให้เงินเดือนครูไม่ส มน้ำส มเนื้อกับวุฒิการศึกษาที่จบมา ล่าสุดเกิดกระแ สฮื อฮ าขึ้นมาในวงการครูอีกครั้ง แต่คราวนี้เป็นเงินเดือนดี สวัสดิการเริ่ด โดยทางด้านเพจเฟสบุ๊ก Ph.D. jobs ได้โพสต์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูภาษาไทยของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.ระยอง จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

โพสต์ดังกล่าว

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ครูภาษาไทย 1 อัตรา

อัตรา ป.เอก 55,000 บ. + เพิ่มค่าประสบการณ์และความสามารถ

อัตรา ป.โท 42,500 บ. + เพิ่มค่าประสบการณ์และความสามารถ

คุณวุฒิ ป.โท หรือ ป.เอก มีคุณสมบัติดังนี้

– จบสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย หรือการสอนภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย

– โท/เอก เกรด 3.50 ขึ้นไป

– สื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี

– IELTS 6.5 คะแนน หรือ TOEFL IBT 79 (OPTION)

– ประสบการณ์การสอนมากกว่า 2 ปี (OPTION)

สวัสดิการ: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ และตรวจสุขภาพประจำปี

โพสต์ดังกล่าว

สามารถสมัครได้ทางอีเมลล์ ภายใน 31 กค. โปรดศึกษารายละเอียดที่ https://kvis.ac.th/NewsRecruitment_TH.aspx?contentId=20789

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ กลุ่ม ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดตั้งมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นผู้แทนรับอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มุ่งเน้นบ่ มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนกำเนิดวิทย์จัดการเรียนการสอนให้ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในลักษณะของโรงเรียนประจำ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า “วังจันทร์วัลเลย์” อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ขอบคุณที่มาจาก Ph.D. jobs