ให้ใว กลุ่มล่าสุด เงินเข้า 1500

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ชาวโซลเชียลต่างติดตาม รวมถึงคนทั้งประเทศ บอกได้เลยว่า สำหรับหลายๆคน เป็นเรื่องที่ดีมาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข จัดพบปะ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ภาคใต้ ที่จังหวัดพัทลุง ผ่านระบบประชุมทางไกล วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ พร้อมบอกข่าวดีว่า ที่ประชุมคณะ รั ฐมนตรี หรือ ครม.ไฟเขียวค่าตอบแทน อสม. เดือนละ 500 บาท อีก 3 เดือน ในรอบเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 รวม 1,500 บาทต่อคน

ทั้งนี้ ส่งผลให้ อสม. ได้รับเงินค่าตอบแทน ในการทำงานเสี่ยงภัย รวม 10 เดือน โดย 7 เดือนแรก จำนวน 3,500 บาท ได้โอนเข้าบัญชี อสม. แล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา เนื่องจาก รัฐบาลได้เล็งเห็นถึง ความเสียสละ ความทุ่มเท ความขยันขันแข็งของ อสม. ทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม หลังได้ค่าตอบแทนแล้ว ขอให้ อสม. ขยันมากขึ้น เนื่องจากเป็นงบประมาณของประเทศ แต่ถือเป็นสิ่งตอบแทนค่าป่วยการที่ อสม.ได้เสียสละความสุขส่วนตัว ซื้ ออุปกรณ์ต่าง ๆ ไปดูแลประชาชน และมีผลให้ประเทศไทย เป็นประเทศ ที่รับมือ cd 19  เป็นอันดับ 1 ของโลกด้วยพลังของ แพทย์ พย าบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ทุกคน

เป็นผลจากการทำงานเป็นทีม และไม่ใช่รับมือกับcd19เท่านั้น ยังสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ทุกเรื่อง นายอนุทินกล่าว

นายอนุทิน กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายคนไทย 1 คนมีหมอประจำตัว 3 คน เพื่อลดความแออัดสถานพย าบาล ลดเวลารอคอย ลดค่าใช้จ่ายจากการรักษา ซึ่งจะขับเคลื่อนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ขณะที่ อสม.ถือเป็นหมอประจำบ้านคนแรก ขอให้ อสม.มีความตื่นตัว โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดำเนินการสร้างเสริมทักษะประสบการณ์ให้ อสม.ทุกคนมีความรู้ ความชำนาญ ในการดูแลสุขภาพประชาชน เป็นมิตรแท้ ใกล้ตัว ใกล้ใจ คนไทยทุกคน

ในช่วงนี้ ขอฝากให้ อสม. ช่วยรณรงค์ประชาชน ให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ซึ่งช่วยป้องกันทั้งโรคcd19และโร คทางเดินหายใจอื่น ๆ ไม่ให้กระจายเ ถือว่ามีประสิทธิภาพ ดีกว่าวัคซีน ช่วยลดความเจ็บป่วย และ ค่าใช้จ่าย ในการรักษาพย าบาลลง

คณะรั ฐมนตรี ยังมีมติเห็นชอบ จัดซื้อเครื่องฉายรังสี เพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยการฉายแสงขั้นสูง ทดแทนการผ่าตัด จำนวน 7 เครื่อง ซึ่งจะไปประจำ ครบทุกภาคของประเทศ ได้แก่ โรงพย าบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โรงพย าบาลสุรินทร์ โรงพย าบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธร รมราช โรงพย าบาลสมุทรสาคร โรงพย าบาลมหาราชนครราชสีมา และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังเห็นชอบการอนุมัติ จ่ายค่าตอบแทนเสี่ยง ภัย ให้แก่ แพทย์และพยาบาล ที่ยังค้างอยู่อีกจำนวน 200 กว่าล้านบาทด้วย