ทรงพระเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวยที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและติดตามตรงนี้ต้องบอกำว่า ทรงพระเจริญ ล่าสุด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน เพจ ตาเป้ ได้โพตสต์ข้อความระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบอาหารพระราชทาน แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ ป่ ว ย จาก CV19 ณ โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลต่างๆ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่กระจาย CV19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารปรุงสุกใหม่ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ติด CV19 ณ โรงพย าบาล และโรงพย าบาลสนามต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกอบอาหารพระราชทานด้วยพระองค์เอง อาทิ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลูกชิ้น ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระเครื่องยาจีน ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟลูกชิ้นเห็ดหอม ข้าวซี่โครงหมูอบกระชายขาวยอดผัก ไข่เจียวหมูสับกระชายซอย คั่วกลิ้งไก่กระชายขาว ลาบเหนือคั่วกระชาย ซึ่งล้วนเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ มีประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีส่วนประกอบของสมุนไพรไทยที่ช่วยบำรุงและต่อต้าน CV19 ได้แก่ กระชาย เป็นส่วนประกอบสำคัญในการประกอบอาหาร เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ให้มีสุขภาพแแข็งแรง และสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ ป่ ว ย อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

 

นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ครัวพระที่นั่งอัมพรสถานและหน่วยงานทหารจัดอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มเ สี่ ย งต่อการCV19 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม

11 มิถุนายน 2564 รายละเอียดดังนี้

เขตบางพลัด จำนวน 2,250 กล่อง

เขตวัฒนา จำนวน 6,900 กล่อง

เขตบางคอแหลม จำนวน 5,700 กล่อง

เขตคลองเตย จำนวน 9,000 กล่อง

เขตดุสิต จำนวน 11,946 กล่อง

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 8,400 กล่อง

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

 

ทรงพระเจริญ

การได้รับพระราชทานอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ในครั้งนี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างหาที่สุดมิได้ ข้อมูลจาก

 

ขอบคุณข้อมูลจาก royaloffice