ทำกันได้ บ้านกำเเพงชมพู ไม่ต้องการให้มีใครเดินผ่านทาง ลงทุนขนดินมาถมกองไว้

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากหลังจากเกิดกระเเสวิพา กษ์วิจ ารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อเกิดปัญ หาระหว่างเจ้าของบ้านกับครอบครัวหนึ่ง ซึ่งได้ถ กเถี ยงมีข้อพิพาทกันในเรื่องการใช้ซอยทางเดินซึ่งเป็นถนนเเ คบๆ ในการผ่านเข้ามายังบ้าน โดยเจ้าของบ้านหลังใหญ่กำเเพงสีชมพูไม่ต้องการให้มีการเดินผ่าน ห้ ามผ่านทาง อ้างว่าเป็นที่ดินของตนเอง จึงได้นำดินมาถมกองไว้เป็นการกีดขวางให้ใช้เส้นทางอย่างย ากลำบ าก ยิ่งพอฝนตกหนักดินที่มาถมไว้ก็กลายเป็นดินโคลนเลอ ะเท อะ ดังเช่นในคลิปที่ผู้หญิงเสื้อชมพูดซึ่งเป็นเเม่ต้องอุ้มลูกน้อย เเละจูงลูกสาวอีก2คน ฝ่าฟันเส้นทานดินโคลนด้วยความทุลั กทุเ ล


โพสต์ดังกล่ าว

โดยทางเพจ Social Hunter 2021 เผยไว้ว่า บ้านหลังที่มีกำแพงสีชมพูไม่ต้องการให้ครอบครัวของสาวเสื้อชมพูในรูปเดินผ่าน แต่อย ากให้ไปใช้เส้นทางอื่นแทน จึงได้นำดินมาถมกองไว้ แต่พอมีฝนตกลงมาสภาพทางเดินก็กลายเป็นดินโคลน ครอบครัวของสาวเสื้อชมพูก็ได้อ้างว่า ตนเองมีสิทธิ์ที่จะเดินผ่านได้ เพราะในสัญญาที่ดินมีเขียนเอาไว้


ภาพดังกล่ าว


ภาพดังกล่ าว


ภาพดังกล่ าว


ภาพดังกล่ าว

ด้านคอมเมนต์ก็มีการกล่ าวว่า อย่าออกตัวเเรง ไม่ด่ วนสรุป อย่าฟังความข้างเดียว รอฟังความอีกด้านด้วย ไม่ดีค่อยมาด่ ายังไม่สาย รอฟังเลยค่ะ เราเเค่เข้าออกเเต่เขาไม่ได้ออกทางนี้นะคะ ในสัญญาที่ดินก็บอกไว้เรียบร้อยหมดเเล้วว่า บ้านเรามีสิทธิเข้าออก ปกติพื้นถนนในซอยก็ไม่ใช่ดินเเบบนี้ด้วย


ความคิดเห็นชาวโซเชียล