ปู่เดือนชัย ชวนกตัญญูต่อแม่ถือฤกษ์ 12 สิงหา นำพาชีวิตเจริญ

อีกหนึ่งวันสำคัญของไทยสำหรับวนแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 ส.ค.63 พระอาจารย์เดือนชัย ธมฺวิจโย เกจิดังจากภาคอีสาน กล่าวว่า ไม่ขอตอบประเด็นอื่น จึงขอเทศน์สอนญาติโยมก่อนวันแม่แห่งชาติ ว่า

คนที่มาทำบุญขอให้มีความสุขความเจริญ อะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้แล้วไป ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน เมตตาต่อกัน พ่อแม่สั่งสอน และการถือศีลเป็นสิ่งดี ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เอาใจเป็นกลาง สังขารของเราเป็นหลัก ตาดูหูฟัง พิจารณาใช้วิจารณญาณ

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ที่จะมาถึงในวันที่ 12 ส.ค.63 ขอให้ทุกคนมีความกตัญญูกตเวทีกับพ่อแม่ แม้ว่าเราจะไม่มีเงินทอง ทรัพย์สมบัติมากมาย ให้คิดถึงว่า เมื่อเรามาอาศัยท่านมาเกิด เมื่อเราเกิด เราก็ตอบคุณท่านไปด้วยความดี แม่ได้ยินเสียง ได้เห็นหน้าก็ดีใจแล้ว พระอรหันต์ของลูกก็คือบิดามารดา

ทั้งนี้อาตมาขออวยพรให้ทุกท่าน สุขภาพแข็งแรงคล่องแคล่ว จิต สติ สมาธิปัญญา สามัคคีปรองดอง รู้คุณโท ษ รู้ผิ ดถูก ต้องให้อภั ยกัน ขอให้ลูกหลานกลับไปหาแม่ ไปไม่ได้ก็โทรหาแม่ แค่นี้แม่ก็ดีใจแล้ว ขออวยพรให้แม่ลูกทั่วประเทศ ขอให้ทุกท่านต้องการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จ อายุมั่นขวัญยืน สุขภาพร่างกายแข็งแรง ให้มีโชคลาภทุกประการ

ขอบคุณ สยามสตรีท