วันนี้แล้ว ลุ้นรับเงิน 4,000 / 2 เดือน

เป็นอีกหนึ่วงเรื่องราวที่าชาวโซเชียลต่างติดตาม และต้องบอกว่าให้ไวเลย

ล่าสอาจจะมีการงัดมาตรการจ่ายเงินเยียวยา เรียกกันง่ายๆ เราไม่ทิ้งกันรอบ 2 หรือ แจกเงิน 4 พัน 2 เดือน ซึ่งมีคำตอบชัดเจนจ ากกระทรวงการคลั ง และรั ฐบาล ดังนี้

คำชี้แจงจาก กุลยา ตันติเตมิท ผู้ต รวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลั ง เปิดเผ ย ตามที่มีข่ าวปรากฏในภายหลังว่า กระทรวงการคลังจะมีมาต รการเยียวย าแจกเงิน จำนวน 4,000 บาท ขอเรียนว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมู ลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่งข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ

ล่าสุดได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความพร้อมกับระบุว่า เยียวย ารอบ 2 เตรียมเข้า ครม. 12 มกราคมนี้ มี หรือ ไม่มีเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่ อยู่ที่ท่านนายก รอๆๆๆ

โพสต์ดังกล่าว

ซึ่งในวันนี้สันที่ 12 มกราคม 2564 ก็คงต้องมารอลุ้นกันว่า ท่านนายกฯจะอนุมัติหรือไม่