เตรียมเสนอด่วน แค่มีบัตรประชาชนไทยใบเดียว ได้รับเงิ นเยียวย า 15,000

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเมื่อศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับ เงิ นเยียวย า จากรัฐบาลในทุกโครงการที่ได้รับความเดือ ดร้อนจากวิก ฤติcv-19 โดยระบุว่า มีบัตรประชาชนไทย ควรได้เงิ นชดเชยเท่ากันทุกคน

1. รัฐบาลไทยใช้ เงิ นเยียวย า จำนวนมากถึง 1.9 ล้านล้านบาท คิดเป็น 11.4% ของผลผลิตของชาติ (GDP) เพื่อแก้วิกฤติ โดยเป็นเงิ นกู้ถึง 1 ล้านล้านบาท ประชาชนไทยทุกคน ต้องร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืน

2. รัฐบาลมีเป้าหมายกู้เงิ น เพื่อมาชดเชย เป็น เงิ นเยียวย า ประชาชน 600,000 ล้านบาท และฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท

3. วิธีการจ่าย เงิ นเยียวย าเราไม่ทิ้งกัน ของรัฐบาล มีเงื่อนไขยุ่ งย ากมาก ชดเชยประชาชนแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน

4. การชดเชยแรงงาน ในระบบประกันสังคมก็ยิ่งยุ่งย ากใหญ่ ล่ าช้าและไม่เท่าเทียม

5. การชดเชยเกษตรกร หรือเงิ น เยียวย าเกษตรกร กลับชดเชยให้เป็นต่อครอบครัว ซึ่งลักลั่นกับกรณีเยียวย า

6. กรณีนี้ เหตุเกิดจากวิก ฤติ ทั่วโลก ประชาชนไทยทุกคนได้รับผลกระทบ รัฐบาลจึงควรชดเชยและจ่าย เงิ นเยียวย า ทุกคน เท่ากัน ทันที ไม่ยุ่ งย าก ไม่ล่ าช้า ไม่มีเงื่อนไขมาก การให้เงิ นชดเชยไม่เท่ากันนั้นไม่เป็นธรรม

ขอบคุณ thebangkokinsight