กรมอุตุฯ ย้ำเตือน 8 จังหวัด รับมือฝนฟ้าคะนอง

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม กรมอุตุนิยมวิทย า เปิดเผยว่า ตั้งแต่เวลา 06.00 วันเสาร์ ถึงเวลา 06.00 น. วันอาทิตย์ ไม่มีพื้นที่เสี่ ยงภั ยฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดย ภาคเหนือ มีอากาศร้อนถึงร้อ นจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาก าศร้ อนถึงร้ อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ภาคกลาง อากาศร้ อนถึงร้อ น กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ภาคตะวันออก อากาศร้ อนถึงร้อ น กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศร้อ นถึงร้อ น กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ขณะภาคใต้ฝั่งอันดามัน อากาศร้อ นถึงร้อ นในตอนกลางวัน ฝนฟ้าคะนอง ที่ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เมฆเป็นส่วนมาก ฝนฟ้าคะนอง ที่ สุราษฎษร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา


พย ากรณ์อากาศ


พื้นที่เ สี่ ยง ภั ย


ระมัดระวั งในการเดินทาง


จังหวัดไหนโดนบ้างเช็กเลย

อย่างไรก็ตามอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยครับ

ขอบคุณ กรมอุตุฯ