คนที่เคยได้เราไม่ทิ้งกันครั้งที่แล้ว ได้สิทธิ์รับ3,500 ไหม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงมาตรการต่างๆที่รั ฐบาลจะออกมาเยียวย  าประชาชนในครั้งนี้ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบในหลักการโครงการแจกเงินเยียวย าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่รอบใหม่

โดยใช้ชื่อว่า เราชนะ โดยวงเงินที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน

ซึ่งจะนำเสนอรายละเอี ยดให้ ครม.อนุมัติในสัปดาห์หน้า โดยประชาชนที่ผ่านเกณ ฑ์ในเรื่องของการใช้สิทธิเยียวย าหรือบรรเทาความเดือดร้อนนั้น

โดย สามารถใช้เงินอย่างเร็ วภายในสิ้นเดือน ม.ค.นี้หรือต้นเดือน ก.พ.เป็นอย่างช้า

ซึ่งมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนนี้จะครอบคลุมทุกกลุ่ม และต้องลงทะเบียนผ่านโครงการเราชนะ

ซึ่งจะแจ้งวันลงทะเบียนให้ชัดเจนอีกครั้งเมื่อ ครม.อนุมัติในสัปดาห์หน้า

โดยหลักเกณฑ์เบื้องต้นจะคัดกรองผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิเงิน 3,500 บาทต่อเดือนนี้ก่อน เช่น เจ้าหน้าที่รั ฐและพนักงานรั ฐวิสาหกิจ ผู้ที่อยู่ในระบบประกั นสังคม และผู้มีรายได้สูง

โดยจะพิจารณาจากเงินฝากในบัญชีธนาคาร เป็นต้น ส่วนผู้ที่เคยได้รับเงินช่วยเหลืองวดที่แล้ว

ทั้งอาชีพอิสระ เกษตรกร หากยังคงเดือดร้อนก็จะได้รับความช่วยเหลือ

โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน เราชนะ หรือเว็บไซต์ ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนอยู่ระหว่างการหารือ

 

สำหรับคุณสมบัติผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิในโครงการเราชนะเบื้องต้นมี 3 กลุ่ม ได้แก่

1.ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมกว่า 11 ล้านคน ยกเว้นมาตรา 39 และมาตรา 40

2.ข้าราชการและพนักงานรั ฐวิสาหกิจ ราว 3 ล้านคน

3.ผู้มีรายได้สูง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติ คาดว่าจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก

อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ต่ างๆ ที่ชัดเจนจะถูกกำหนดออกมาอีกครั้ง หลังผ่านการอ นุมัติจาก คร ม. ในวันที่ 19 ม.ค.64