คลินิกแก้หนี้ ปรับเงื่อนไข หนี้เสีย เข้าได้แล้ว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตาม และต้องบอกว่า  เยียมไปเลย คลินิกแก้หนี้ หรือ คลินิกแก้หนี้ BY SAM ปรับเกณฑ์ใหม่ให้โอกาสกลุ่มคนเป็น หนี้เสีย ก่อน 1 ก.พ. 64 ช่วยเหลือกลุ่มพลาดโอกาสในรอบก่อนและลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบช่วง cv สำหรับใครที่มีหนี้เสียอยู่ในตอนนี้ อย่าละเลยให้กลายเป็นประวัติเสียยิ่งกว่าเดิม

คลินิกแก้หนี้ ช่วยแก้หนี้ได้อย่างไร

สำหรับการขยายกลุ่มผู้มีหนี้ในครั้งนี้ เปิดขยายเวลาการเป็นหนี้เสีย จากเดิม วันที่ 1 ก.ค. 63 เป็น ก่อนวันที่ 1 ก.พ. 64 จะมีการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกค้าที่เป็นหนี้เสียกับ 35 ผู้ให้บริการทางการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน (Non-Bank) ดังนี้

โดยจะให้ดอกเบี้ยต่ำเพียง 4-7% ต่อปี และระยะเวลาการผ่อนนานสูงสุดถึง 10 ปี และยังจะได้รับมาตรการพิเศษ ย าแรง 2 สูตร ที่ขยายระยะเวลาออกไปถึงเดือน มิถุนายน 2564 ได้แก่

สูตร 1 การเลื่อนกำหนดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแก่ผู้ที่ชำระไม่ไหว โดยจะไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้และไม่เสียประวัติ และ

สูตร 2 ลดดอกเบี้ยลง 1-2% สำหรับผู้ที่สามารถผ่อนชำระต่อเนื่องอีกด้วย

คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้เข้าร่วม “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM”

1. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้

2. มีอายุไม่เกิน 65 ปี

3. มียอดหนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท

4. เป็นหนี้เสียก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารสำคัญประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

2. พนักงานประจำ ใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลัง หรือเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 3 เดือน

3. อาชีพอิสระ ใช้รายการเดินบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารการแสดงการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ (ถ้ามี)

4. เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร (ช่องทางไหนบ้าง คลิก http://bit.ly/CrEbur1)

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ คลินิกแก้หนี้

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ แอดไลน์ @debtclinicbysam หรือ Facebook คลินิกแก้หนี้ หรือโทรสอบถามที่ Call Center 02-610-2266 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. ที่มา: คลินิกแก้หนี้ by SAM