ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงทำบุญถวาย รำลึกถึงในหลวง ร.9


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เจ้าของโครงการดีๆ อย่าง 2BE1
ทรงทันสมัยเสมอ

ทำบุญน้อมรำลึก

เนื่องในวันสวรรคตของในหลวงร.9
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
“วันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 พ่อของเรา ดิฉันอยากจะทำบุญถวายเพื่อรำลึกถึงพ่อ ทังการถวายสังฆทาน บาตร และวางดอกไม้ถวายสักการะพระองค์ท่านด้วย ด้วยความรักและความคิดถึงและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่วัดท่าคอย ต.ท่าคอย อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี”