รายงานสถานการณ์ 10 จังหวัด ที่มีผู้ติดมากที่สุด

สำหรับสถานการณ์ CV-19 ในวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์ CV-19(ศบค.) ได้อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติด CV-19 สูงสุด โดยจํานวนผู้ติด CV-19 ในประเทศรายใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 924 ราย

2 สมุทรปราการ 217 ราย

3 พระนครศรีอยุธยา 206 ราย

4 สมุทรสาคร 139 ราย

5 นนทบุรี 122 ราย

6 สงขลา 89 ราย

7 ปทุมธานี 77 ราย

8 เพชรบุรี 62 ราย

9 ระนอง 42 ราย

10 ปัตตานี 41 ราย

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติด CV-19 คงอันดับที่ 1 ของประเทศ จำนวนลดจากพันราย จับตา สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา ยอดเกินร้อย ขณะที่ สงขลา ปทุมธานี เพชรบุรี ระนองและปัตตานี ยอดพุ่งเพิ่มขึ้นจากวานนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 4 จังหวัด

พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง รวม 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร สงขลา สุราษฎร์ธานี

ขอให้ทุกคนการ์ดอย่าตกแล้วร่วมกันผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้