เฮได้ชีวิตใหม่ สรยุทธ ได้พักโท ษ-พ้นคุ ก 14 มี.ค.นี้

ถือเป็นอีกข่าวที่หลายคนจับตามองจากกรณี นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา และพวกถูกฟ้ องเป็นจำเ ลยในค ดีบริษัทไร่ส้ม แก้ไขค่ าโฆษณา ของ อสมท เสี ยหายกว่า 138 ล้านบาท เมื่อปี 2558 ซึ่งนายสรยุทธเดินหน้าค ดีถึง 3 ศา ล โดยศ าลชั้นต้น มีคำพิพ ากษ าเมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2559 ให้จำคุ ก 6 กระทงๆ ละ 3 ปี 4 เดือน รวมจำคุ กคนละ 20 ปี แต่ลดโท ษให้เหลือจำคุ ก 13 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา

ถัดมาปีกว่าศ าลอุ ทธรณ์ ก็มีคำพิพ ากษายืนตามศา ลชั้นต้น เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2560 และศา ลฎีก า มีคำพิพ ากษาแก้เป็นว่าให้จำคุ กนายสรยุทธ กระทงละ 2 ปี 6 กระทง รวมจำคุ ก 12 ปี และลดโท ษให้เหลือจำคุ ก 6 ปี 24 เดือน

นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา อดีตพิธีกรรายการข่าวชื่อดัง อายุ 55 ปี ผู้ต้องขั งในค ดีฐานสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิ ด พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิ ดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้รับการพิจารณาพักโท ษโดยเหตุพิเศษ และจะได้รับการปล่อยตัวที่เรือ นจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 14 มี.ค.นี้


นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา

โดยนายสรยุทธจะถูกนำตัวไปสวมกำไลอิเล็คทรอนิกส์ติดตามตัว (อีเอ็ม) ที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครเขต 7 และจะต้องติดกำไล EM เป็นระยะเวลา 14 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค.64 – 20 พ.ค. 65 และต้องรายงานตัวกับกรมคุมประพฤติตามกำหนดจนกว่าจะพ้นโ ทษคือในวันที่ 26 ก.ค.66 รวม 2 ปี 4 เดือน

อย่างไรก็ตาม ขอแสดงความดีใจกับ นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ด้วยนะคะ ที่พรุ่งนี้จะได้ออกจากเรือ นจำแล้ว