โคราช โฉมใหม่ มหานครไร้สายไฟ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่บริเวณริมถนนราชดำเนิน ข้างลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) เขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา นายศรีธร ญาณะนันท์ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด (กฟภ.จ.) นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุงร่วมกันรื้อถอนระบบไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดจ่ายระบบไฟฟ้าใต้ดิน “โคราชมหานครไร้สาย” เต็มรูปแบบ โดยนำสายเคเบิ้ลส่งลงใต้ดินก่อนจะใช้รถเครนรื้อถอนเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ตามริมถนนทั้งสองฝั่งออก

นายศรีธร ผจก.กฟภ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานของสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ได้อนุมัติและเห็นขอบให้ กฟภ.ดำดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง ระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในพื้นที่โครงการ

ซึ่งเป็นการเพิ่มความมั่นคง ของระบบไฟฟ้าช่วยลดปัญหาและอุปสรรคการซ่อมบำรุงรักษาและความปลอดภัย กำหนดพื้นที่ดำเนินการ 4 เมือง (ทน.เชียงใหม่ ทน.นครราชสีมา เมืองพัทยา และ ทน.หาดใหญ่) วงเงินลงทุน 11,668.56 ล้านบาท ใช้เงินกู้ในประเทศจำนวน 8,748.56 ล้านบาท และเงินรายได้ กฟภ. 2,920 ล้านบาท ในส่วนของ ทน.นครราชสีมา ใช้เงินลงทุน 2,433 ล้านบาท

“หลังจากสายไฟฟ้าลงสู่ใต้ดิน ระบบจำหน่ายไฟฟ้าจะมีความมั่นคงด้วยระบบสายไฟฟ้าใต้ดินช่วยเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของระบบไฟฟ้า สามารถลดปัญหาไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับจากภัยธรรมชาติและอุบัติภัยต่างๆ รวมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากปัจจัยภายนอก ฝนตกลมแรงที่อาจพัดกิ่งไม้หรือป้ายโฆษณามาเกี่ยวสายไฟฟ้าทำให้เกิดความเสียหายและอันตรายได้

อีกทั้งรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วยระบบสายไฟฟ้าใต้ดินที่มีความมั่นคงและประสิทธิภาพมากกว่าระบบสายไฟฟ้าอากาศ จึงสามารถรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของสังคมเมือง รวมทั้งเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่เป็นทัศนียภาพสวยงามสู่สายตาชาวต่างชาติ ช่วยกระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”