คลังชัดเจน คนละครึ่งเฟส 3 ได้รับสิทธิครบแน่

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว จากกรณีที่เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 กระทรวงการคลังได้เปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เป็นวันแรกนั้น ผลปรากฏว่าผ่านไปครึ่งวันมีคนลงทะเบียนแล้วกว่า 20 ล้านราย แต่อย่างไรก็ตาม จากการที่ครั้งนี้ระบบได้มีการปรับปรุงปรุงเรื่องรายละเอียด

โดยให้ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ ต้องใส่รายละเอียดเรื่องเงินเดือนและอาชีพด้วยนั้น ทำให้หลายคนกังวลว่าจะไม่ได้รับสิทธิ เนื่องจากมีงานประจำและรายได้คงที่อยู่แล้วนั้น

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การลงทะเบียน โครงการคนละครึ่ง ระยะ 3 (เฟส 3) มีเกณฑ์กำหนดว่า ประชาชนสัญชาติไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือไม่ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ จนกว่าจะครบจำนวนไม่เกิน 31 ล้านคน

สำหรับโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 นี้ ไม่มีการกำหนดให้ใช้จ่ายภายใน 14 วัน แบบในโครงการเฟส 1-2 ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การจึงไม่ได้กำหนดว่าให้ใช้จ่ายภายใน 14 วัน เพื่อให้ประชาชนมีระยะเวลาในการยืนยันตัวตนและใช้จ่ายได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ หรือข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ โดยสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2564