ทองคำวันนี้ ขึ้นมาอีกครั้ง

สำหรับในตอนนี้นั้นเรียกได้ว่าใหกล้ถีงกลางเดือนอีกแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของสถานการณ์ในตอนนี้เรียกได้ว่าประเทศไทยกำลังมีแนวโมกลับมาดีขึ้นอีกครั้งทั้งนี้จากสถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้หลายคนได้รับผลกระทบกันอย่างมาก ทั้งนี้สำรับทองคำนั้นช่วยได้ เรียกได้ว่าวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆ

ล่าสุดจากสมาคมค้าทองแห่งประเทศ ไทยวันนี้ ประกาศครั้งที่ 1วันที่ 14/11 /64 นั้นถอือได้ว่าราทคาทอ งนั้นอีกนิดเดียว 30000 หมื่นแล้ว โดยวันนีี้ราคาท อง 96.5 ปรับราคาขึ้นมา 100 ส่งผลให้ราคาท องคำวันนี้

ทอ งคำแท่ง

รับซื้ อบาทละ 28,800.00

ขา ยออกบาทละ 28,900.00

ทอ งรูปพรรณ

รับซื้ อบาทละ 28,288.56

ขายออกบาทละ 29,400.00

ราคาทองย้อนหลังล่าสุด

ราคาทองย้อนหลัง เพื่อการคำนวนทิศทางของตลาดทองคำ 96.5%