นักวิจัย เล่าความจริง โควิด 19

อย่างที่ทุกคนทราบว่าประเทศไทยตอนนี้ รวมถึงประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประสบปั ญ ห า เ ชื้ อ ไ ว รั สโ ค วิ ด 19 ที่แพร่กระจายจากคนสู่คนอย่างรวดเร็ว จนเกิดผู้ติ ดเ ชื้ อเป็นจำนวนมาก และเมื่อไม่นานมานี้ เดลีเมล์ รายงานว่า ดร.เยี่ยน หลี่เมิ่ง ผู้เชี่ยวชาญไ ว รั สวิทย าและภูมิคุ้มกันวิทย า มหาวิทย าลัยสาธารณสุขฮ่องกง หรือ Hong Kong School of Public Health ให้สัมภาษณ์ว่า จะแสดงหลักฐานทางวิทย าศาสตร์ ยืนยันคำกล่าวอ้างของตนเองก่อนหน้านี้ว่า ไ ว รั สโ ค โ ร นาสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้คนป่ ว ยเป็นโ ร คโ ค วิ ด 19 เป็นไ ว รั สที่มนุษย์สร้างขึ้น

ดร.เยี่ยนให้สัมภาษณ์สื่อ Loose Women สถานีไอทีวี ของอังกฤษ จากสถานที่ที่ไม่เปิดเผย หลังห นีออกจากฮ่องกงไปยังสหรัฐอเมริกา ว่า ทางการจีนทราบเรื่องนี้ดีก่อนจะมีรายงานปรากฏขึ้น อีกทั้งทางการจีนยังลบข้อมูลการศึกษาของตนออกจากฐานข้อมูลรัฐบาลด้วย

นักวิจัยหญิงกล่าวว่า รายงานที่ว่าโ ค วิ ด 19 เริ่มต้นที่ตลาดสดเมืองอู่ฮั่นเป็นแค่ม่านบังตา ตนเตรียมจะตีพิมพ์รายงานที่มีหลักฐานประกอบว่า ไ ว รั สตัวนี้เป็นคนสร้างขึ้น ไม่ได้มาจากธรรมชาติ

เมื่อพิธีกรถามว่า ไ ว รั สมาจากที่ไหน ดร.เยี่ยนกล่าวว่า มาจากห้องทดลองในอู่ฮั่น การหาลำดับคู่เบสในสาย DNA ทั้งหมด (genome sequencing) ก็เหมือนกับลายนิ้วมือ จากฐานข้อมูลดังกล่าวคุณจะบอกที่มาที่ไปสิ่งต่างๆ ได้ ฉันจะใช้หลักฐานนี้บอกประชาชนว่า เ ชื้ อนี้มาจากห้องแล็บในจีน และทำไมพวกเขาคือกลุ่มคนที่สร้างมันขึ้นมา ดร.เยี่ยนกล่าวและว่า

ใครก็ถาม ต่อให้ไม่มีความรู้ด้านชีววิทย าจะอ่านเรื่องนี้ได้ ตรวจสอบ ชี้ชัดและพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเอง มันเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องเข้าใจ เพราะถ้าเราเอาชนะมันไม่ได้ มันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของทุกคน”

นักวิจัยหญิงกล่าวด้วยว่า นอกจากทางการจะลบข้อมูลของตนแล้ว ยังสั่งให้คนอื่นๆ ปล่อยข่าวลือโจมตีตนด้วย “พวกเขาจะปล่อยข่าวว่าฉันเป็นคนโ ก ห ก ไม่ได้รู้เรื่องอะไร หรือแม้แต่ข่าวลือว่าฉันฆ่ าหนูแฮมสเตอร์ในห้องทดลอง พวกเขาพย าย ามจะควบคุมครอบครัวและเพื่อนฝูงของฉัน เพื่อให้ฉันไม่มีตัวตนอีก

ดร.เยี่ยนเป็นนักวิจัยประจำมหาวิทย าลัยชั้นนำของฮ่องกง และเป็นศูนย์วิจัยชั้นนำของโลก ที่เป็นเครือข่ายขององค์การอนามัยโลก นักวิจัยหญิงเป็นนักวิทย าศาสตร์คนแรกๆ ที่ศึกษาไ ว รั สโ ค โ ร น า เมื่อมีหัวหน้าทีมมาขอให้ช่ว ยศึกษาเ ชื้ อที่ก่อให้เกิดโ ร คคล้ายซ า ร์ ส ที่เริ่มปรากฏขึ้นในจีนแผ่นดินใหญ่

ขณะที่ศึกษาค้นคว้าอยู่นั้น ดร.เยี่ยนอ้างว่า ตนเองไปเจอตอที่ทางการพย าย ามปกปิด เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างมนุษย์ นอกจากนี้ทางการยังเพิกเฉยต่อรายละเอียดว่าไ ว รั สมีต้นตอมาอย่างไร

เมื่อยอดผู้ เสี ยชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดร.เยี่ยนกล่าวว่า ทำให้รู้สึกว่าเป็นหน้าที่และจริยธรรมทางวิทย าศาสตร์ที่ต้องเปิดเผยเรื่องราวให้คนรู้ “ดิฉันเป็นแพทย์และดุษฎีบัณฑิต ดิฉันทำงานกับผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในโลก เพราะฉันมีสองปริญญาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอบสวนอย่างลับๆ ถึงอาการป่วยที่ปอดแบบใหม่ในอู่ฮั่น

ตอนที่ดิฉันพบหลักฐานและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพราะทุกคนต่างกั ง ว ล ดังนั้นดิฉันจึงเงียบไว้ก่อน แต่รู้ว่าถึงอย่างไรก็ต้องบอกผู้คน ซึ่งตอนนั้นไม่มีใครแสดงปฏิกริย าอะไรเลยกับรายงานที่ดิฉันบอกว่า ไ ว รั สมันติดต่อจากคนสู่คนได้ เพราะทุกคนกลัวรัฐบาล

ดิฉันรู้ว่านิ่งเงียบต่อไปไม่ได้แล้ว เพราะมันเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อตรุษจีนใกล้เข้ามา ฉันรู้ว่าไ ว รั สนี้อันตรายมาก เพื่อเห็นแก่ความเป็นมนุษย์และสุขภาพของโลก ดิฉันปิดปากเงียบต่อไปไม่ได้” ดร.เยี่ยนกล่าว

อย่างไรก็ตาม หลังจากนักวิจัยหญิงเผยแพร่ข้อมูลออกไป คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนก็แถลงปฏิเสธ และว่าไม่มีหลักฐานยืนยันใดๆ ว่าไ ว รั สหลุดออกมากจากห้องทดลอง อีกทั้งจีนยังเร่งรับมือทันทีทันใด เพื่อหยุดการร ะ บ า ดของเ ชื้ อ