บัณติดเตียง ซึ้ง ในพระกรุณาฯ

นับเป็นความปลาบปลื้มของเหล่าพสกนิกรและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เมื่อเพจ เรารักพระราชวงศ์จักรีเทิดไท้เหนือเกล้าชาวไทย ได้เล่าเรื่องราวอีกมุมของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีทั้งความรัก ความห่วงใย รวมไปถึงความเมตตาแก่เหล่าประชาราษฎร์


สัญลักษณ์ของพระเทพฯ

ในเพจได้ระบุข้อความเล่าว่า “พ่อแม่ของ น.ส.อสมา พุคโต เขียนจดหมายส่งถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าบุตรสาว(เรียนจบคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ป่วยหนัก เป็นมะเร็งที่ไตระยะสุดท้าย เป็นห่วงว่าจะไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้นเดือน ต.ค.63 ได้ เนื่องจาก น.ส.อสมา เป็นนักศึกษาที่เรียนดี มีความขยัน และกตัญญูต่อพ่อแม่ มหาวิทยาลัยจึงนำความเข้ากราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


สุดซึ้ง เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลยิ่ง


เทิดไท้องค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงพระราชทานปริญญาบัตรก่อนกำหนดเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งในครั้งแรกจะให้เข้ารับจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเอง แต่นิสิตไม่สามารถเดินทางไปได้ จึงทรงรับสั่งให้อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญปริญญาบัตร มามอบให้นิสิตถึงบ้านพักที่ จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ 12 ก.ย.แต่ในขณะที่เจ้าหน้าที่ไปจัดเตรียมสถานที่ที่บ้าน นิสิตมีอาการชักเกร็ง และหยุดหายใจ เจ้าหน้าที่ต้องทำ CPR ไป 1-2 นาที แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เมื่อดีขึ้นจึงขอใช้สถานที่โรงพยาบาลในการทำพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจนเสร็จสิ้น  เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ทรงพระเจริญ  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”