พรุ่งนี้แล้ว กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน เตรียมลงทะเบียน เราชนะ

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการ เราชนะ เพื่อช่วยเหลื อบรรเท าประชาชนที่ได้รับผ ลกระทบ

โดยรัฐบาลจะสนับสนุน 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือน จำนวน 2 เดือน เพื่อใช้จ่ ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งสามารถซื้ อสินค้าและบริการได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ให้กับ

1. กลุ่มถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2. กลุ่มมีแอปฯ เป๋าตัง (เฉพาะผู้ใช้สิทธิ์โครงการ)

3. กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งกลุ่มนี้ได้เปิดลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 12 ก.พ.64 ที่ผ่านมา

สำหรับ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน จะเปิดลงทะเบียนในวันที่ 15-25 ก.พ.64 ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและหน่วยบริการเคลื่อนที่ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเพื่อยืนยันตัวตน และกำหนดรหัส 6 หลักของตัวเอง

เมื่อได้รับสิทธิ์เราชนะแล้ว สามารถใช้จ่า ยกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ ผ่านเครื่องรูดบัตร หรือสแกนผ่านแอปฯ ถุงเงิน ลักษณะเดียวกับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งกระทรวงการคลัง จะโอนวงเงิน ง ว ดแรก จำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 8 มี.ค.64 และทยอยโอนจนครบ