สธ.เปิดยอดคนติด CV-19 ตลาดบางแค กระจาย 4 จังหวัด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 14 มี.ค.64 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโsค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวกรณีพบผู้ติดเชื้ อ CV-19 ที่ตลาดบางแค ว่า ตลาดบางแค เป็นตลาดขนาดใหญ่ ริมถนนเพชรเกษม มีตลาดย่อย 6 ตลาดเรียงกัน คนสัญจรจำนวนไม่มากไม่ต่ำกว่า 1,000 คนตลอดเวลา และบางตลาดมีหลังคาต่ำคล้ายตลาดพรพัฒน์ จ.ปทุมธานี

ทำให้การระบายอากาศไม่ดี ผู้ติดเชื้ อในตลาดส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าคนไทย และแรงงานพม่า ซึ่งจากการลงพื้นที่พบพฤติกssมคือ ใส่หน้ากากใต้จมูกหรือใต้คาง รวมถึงเคี้ยวหมาก และ ตะโกนพูดคุย

การพบการติ ดเชื้ อเป็นการตรวจเชิงรุกวงรอบการตรวจตามปกติ ที่จะมีการตรวจโรงงาน ตลาดและชุมชนแออัด ซึ่งขณะนี้พบผู้ติ ดเชื้ อ 85 ราย หากมีผลตามมาจะรายงานเพิ่มเติม โดยเป็นคนไทย 46 ราย พม่า 39 ราย ส่วนใหญ่เป็นคนขายกับแรงงาน ส่วนประชาชนทั่วไปที่มาซื้อของไม่ค่อยมี ยกเว้นบางรายที่คุ้นเคยกับผู้ค้าที่มีกพูดคุยนาน

หรือถอดหน้ากากจะมีการลงรายละเอียดต่อไป ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานอายุ 20-59 ปี หลายคนติ ดเชื้ อมีภูมิลำเนาต่างจังหวัด คือ สุพรรณบุรี 5 ราย นครปฐม 3 ราย เพชรบุรี 6 ราย และสมุทรสาคร 1 ราย ได้ส่งรายชื่อให้จังหวัดเหล่านี้ติดตามนำเข้าสู่การรักษาต่อไป

ผู้ติ ดเชื้ อส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ทำให้การแพ ร่ระบา ดรวดเร็วและกว้างขวาง ดังนั้น การค้นหาเชิงรุกยังเป็นสิ่งสำคัญ หากตรวจพบได้เนิ่นๆ จะไม่ร ะบา ดมากขึ้น สรุปกรณีนี้เกิดในตลาด ปัจจัยเสี่ยง คือ บางครั้งใส่หน้ากากไม่ถูก บางช่วงไม่ใส่ การระบายอากาศไม่สะดวก ซึ่งตลาดได้แก้ไข ทำความสะอาด จะตรวจทุกคนโดยเร็ว เพื่อทำบัตรปลอด CV-19 แบบปทุมธานี นพ.โอภาสกล่าว

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า สำหรับประชาชนที่ไปตลาดบางแคช่วงปลาย ก.พ. – มี.ค. หากมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็ บค อ ไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.ใกล้บ้านไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้าไม่มีอาการและมีความกังวล สธ.ร่วมกับกทม.นำรถตรวจเชื้ อชีวนิรภัยพระราชทานและรถตรวจห้องปฏิบัติการด่วนพิเศษลงพื้นที่บริการ และจะเพิ่มเติมวันพรุ่งนี้(15 มี.ค.64) ตั้งที่สวนสาธารณะข้างเดอะมอลล์บางแค เปิดตรวจหาเชื้ อฟรี เวลา 10.00 น. หรือไปรับบริการที่ รพ.ราวิถี สถาบันบำราศนราดูร หรือสถาบันป้องกันควบคุมโsคเขตเมือง (สปคม.) ทั้งนี้ หากได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเชื่อว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้

สำหรับผู้ติ ดเชื้ อ 85 ราย บางรายรอผลแล็บ ขณะนี้เข้ารับการรักษาที่ รพ.บางขุนเทียน กทม. ส่วนผู้สัมผัสเสี่ ยงสูงและเสี่ ยงต่ำ เก็บตัวอย่างแล้วจะรายงานเป็นระยะ” นพ.โอภาสกล่าวและว่า สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นถือเป็นคลัสเตอร์ใหม่ ไม่ใช่การระบาดระลอกใหม่ เพราะเรายังอยู่ในการร ะบา ดระลอกใหม่อยู่ ส่วนเชื่อมโยงกับสมุทรสาครหรือไม่นั้น ต้องรอดูผลการสอบสวน แต่ไม่ใช่ประเด็น เพราะกทม.ก็มีการร ะบา ดในพื้นที่อยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ขอให้คนกลุ่มเสี่ยง เข้าตรวจหาเชื้ อCV-19โดยด่วนนะคะ เพื่อลดการแพร่ระบาดของCV-19