แรงขึ้น พายุไต้ฝุ่น หว่ามก๋อ ระดับ 5

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซฌชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ใกล้มาไทยแล้วละ  และก็ ลูกนี้ของจริง ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 พ.ย. กรมอุตุ ออกประกาศเตื อนภั ย พายุไต้ฝุ่น หว่ามก๋อ (พายุระดับ 5) ฉบับที่ 8 เมื่อเวลา 04.00 น. ระบุว่า พายุไต้ฝุ่น “หว่ามก๋อ” (พายุระดับ 5) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ประมาณ 400 กิโลเมตร หรือที่ละติจูด 15.7 องศาเหนือ ลองจิจูด 111.9 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เกษตรกรอีสาน เหนือ ระวังผลผลิตเสี ยห าย

คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามประมาณวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ ซึ่งจะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเกิดขึ้นได้ในช่วงวันที่ 15-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ขอให้เกษตรกรบริเวณดังกล่าวเตรียมการป้ องกันและระวั งความเสี ยห ายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกร มอุตุนิยมวิทย า และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยม กรมอุตุฯ หรือสาย พย ากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 05.00 น. กรมอุตุนิยมวิทย าจะออกประกาศฉบับต่อไป ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.

ขอบคุณ ก รมอุตุฯ