บรรยายกาศภายในทำเนียบ หลังเจ้าหน้าที่ยึดคืนพื้นที่

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม เพจ ข่าวช่อง 8 ได้รายงาน บรรยายกาศภายในทำเนียบรั ฐบ าล ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่สามารถยึดคืนพื้นที่บริเวณโดยรอบทำเนียบจากผู้ ชุ มนุ มได้ ล่าสุดได้มีการเก็บลวดหนามและแท่งแบริเออร์เรียบร้อยแล้ว เป็นไปอย่างสงบ

โพสต์ดังกล่าว

ภาพจาก ข่าวช่อง 8

ภาพจาก ข่าวช่อง 8

เป็นไปอย่างสงบ

ภาพจาก ข่าวช่อง 8

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ ภาพจาก ข่าวช่อง 8