เครือซีพี ประกาศจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ 28000 อัตรา

เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวที่ชาวเน็ตออกความคิดเห็นกันมากมาย ในตอนนี้ โดยข่าว รายงานว่า วันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ นำทีมคณะผู้บริหารบริษัทในเครือ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และนายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

ทั้งนี้ จะเป็นการร่วมผนึกกำลังธุรกิจหลักในเครือ เร่งเดินหน้าจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ อายุไม่เกิน 25 ปี จำนวน 28000 อัตรา เพื่อร่วมขับเคลื่อนแก้ ปัญ หา การว่างงานของนักศึกษาจบใหม่ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วง cd 19

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร รับนักศึกษาจบใหม่เพิ่ม 8000 อัตรา กรุงเทพฯ และปริมณฑล 4000 อัตรา และต่างจังหวัด 4000 อัตรา

บมจ.ซีพี ออลล์ รับพนักงานเพิ่ม 12000 ตำแหน่ง เน้นกลุ่ม NEW S-CURVE รวมถึงจะส่งเสริมธุรกิจ SMEs รุ่นใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเกิดการจ้างงานเพิ่มอีก 5000 อัตรา ทั้งนี้ เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศในช่วง CD 19

กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร รับพนักงานที่จบการศึกษาใหม่เพิ่ม 5,000 อัตรา ตั้งแต่วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ถึง ปวส. ขึ้นไป

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จะรับพนักงานเพิ่มในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2563 อีก 3000 อัตรา

ขอบคุณ CP E News