โควิดรายใหม่ เพิ่มขึ้น 5 ราย

เป็นสถานการณ์ที่ประเทศไทย และประเทศต่างๆ ทั่วโลก ยังต้องเฝ้าจับตาดูอย่างใกล้ชิด กับการร ะ บ า ดของโ ค วิ ด 19 ซึ่งประเทศไทยในตอนนี้ยังไม่พบผู้ติ ดเชื้ อในประเทศ แต่ยังคงต้องทำตามมาตรการป้องกัน เพราะอาจมีผู้ติดเชื้ อเกิดขึ้นได้และล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 เวลา 11.00 น. นี้เอง ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า ศูนย์ข้อมูล โ ค วิ ด 19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้ อโ ค โ ร น าไ ว รั ส หรือ โ ค วิ  ด 19 ในประเทศไทย โดยมีรายงานดังนี้

ศูนย์ข้อมูล C O V I D-19

ผู้ป่ว ยยืนยันติดเชื้ อในประเทศ 0 ราย

ผู้ป่ว ยยืนยันติดเชื้ อใน State Quarantine 5 ราย

รักษาหายเพิ่มขึ้น 0 ราย

กลับบ้านแล้ว 3,315 ราย

ยังรักษาตัวในโรงพย าบาล 107 ราย

ไม่มีรายงานผู้เสี ยชีวิต ยอดผู้เสี ยชีวิตคงที่ 58 ราย

ยอดผู้ป่ว ยยืนยันสะสม 3,480 ราย นับเป็นรายที่ 3,476-3,480

ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้ อโ ค โ ร น า ไ ว รั ส ที่เข้าสู่ State Quarantine เป็นผู้เดินทางมาจาก ญี่ปุ่น 1 ราย กาตาร์ 1 ราย ปากีสถาน 1 ราย บาห์เรน 1 ราย และซาอุดีอาระเบีย 1 ราย ส่วนการติดเชื้ อในประเทศไม่มีรายงานเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนการ์ดอย่าตก และทำตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้โ ค วิ ดกลับมาแพร่ร ะ บ า ดรอบสองได้

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล C O V I D-19