ชาวนามีเฮ ในที่สุดเงินประกันก็เข้าสักที

สำหรับวันนี้ข่าวดีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ และโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมทยอยจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ในโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 63/64 งวดที่ 1 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 8.39 แสนครัวเรือน วงเงินกว่า 9,400 ล้านบาท ภายในวันที่ 16 พ.ย.นี้

ชาวนามีเฮ เงินเข้าแล้ว

ในงวดแรกมีเกษตรกรได้รับเงินชดเชยส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้เข้าบัญชีมากสุด ซึ่งส่วนใหญ่ทำนาอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง เนื่องจากธนาคารมีการจ่ายเงินให้ชาวนาที่ทำนาและเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่รอบเดือน ก.ค.ถึงวันที่ 8 พ.ย.63 ขณะนี้ ธ.ก.ส.อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ คาดจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีครบทั้งหมดภายในกลางเดือน พ.ย.นี้

เช็คเลย

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้รับส่วนต่างตันละ 2,911.17 บาท

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,137.45 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,222.36 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,066.96 บาท และ

ตรวจสอบได้ที่เว็บนี้

5.ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 2,084.34 บาท ทั้งนี้ วิธีตรวจสอบการรับการสนับสนุนตามโครงการของรัฐดังกล่าว ท่านสามารถเช็คได้ว่า ธ.ก.ส.โอนเงินให้แล้วหรือยัง กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ถ้าเงินเข้าระบบจะเเจ้งโอนเรียบร้อย แต่ถ้ายังไม่เข้าให้รอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง ธ.ก.ส.จะทำการโอนให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการ