ชาวบ้านส่องเลข หลัง นายกฯ ได้ฤกษ์ฉี ดวัคซี นCV-19

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อยเมื่อบรรย ากาศที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ เจ้าหน้าที่จากสถาบันบำราศนราดูร ได้เข้ามาดูและจัดเตรียมสถานที่บริเวณตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาล ซึ่งในวันที่ 16 มี.ค. นี้ เวลา 08.30 น. นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไ วรั สวิทย าคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแ พทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย จะเป็นผู้ที่ลงเข็มฉี ดวั คซีนแอสตร้าเซนเนก้าให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ส่วนคณะรัฐมนตรีคนอื่นอยู่ที่ความสมัครใจและความพร้อม

ทั้งนี้การฉี ดวั คซีน จะดำเนินกาาตามขั้นตอนและความปลอดภัยด้านสาธารณสุขทุกประการ โดยไม่อนุญาตช่างภาพสื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพภายในตึกสันติไมตรีเพื่อเป็นมาตรการป้องกัน CV19 โดยสามารถติดตามไลฟ์ทางเพจไทยคู่ฟ้า พร้อมภาพนิ่งและภาพวิดีโอจาก จากสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ล่ าสุดวันนี้ เพจ เรื่องเล่ าเช้านี้ได้รายงานสถานการณ์ล่ าสุด

ทั้งนี้ หลังจากการรับวั คซีนแล้วนายกรัฐมนตรี จะพูดถึงภาพรวมและการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การกลับคืนสู่ภาวะปกติของประเทศ และนายอนุทินชาญ วีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข จะพูดถึงแผนบริหารจัดการภาพรวมทั้งหมดของวั คซีน

อย่างไรก็ตาม ได้มีหนังสือทางการส่งถึงผู้ติดตามและ ผู้ประสานงานประจำกระทรวงว่า ในการฉี ดวั คซีนป้อ งกันโ ควิ ดในวันที่ (16 มี.ค.) นี้ขอให้นำสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนและสำเนา หนังสือเดินทาง(passport) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขด้วย พร้อมขอให้ยืนยันความประสงค์การเข้ารับการฉี ดวั คซีนด่ วน

อย่างไรก็ตามเป็นกำลังใจให้ท่านนายกครับ เย็นนี้รู้เรื่องครับ

ขอบคุณ เรื่องเล่ าเช้านี้