แห่แ ชร์ว่อน อาหารกลางวันนักเรียน มีแค่ข้าวกับเศษแกง

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม เพจเฟซบุ๊ก อย ากดังเดี๋ยวจัดให้ version 3 by kim ได้มีการโพสต์ภาพอาหารกลางวัน ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพา กษ์วิจ ารณ์กันเป็นจำนวนมาก โดยระบุว่า เท็ จจริงเป็นอย่างไร สารอาหาร ปริมาณ คุณภาพ งบประมาณที่ได้รับ อบต.มหาวันชี้แจงด่ว นงบอาหารกลางวันด้วย

ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวควรลงไปตรวจสอบไหม ถ้าไม่มีมูลผู้ที่เดื อดร้อนคงไม่ออกมาโพส… คิดว่าควรจะแก้ไข ไม่ใช่บอกสอนเด็ กหั้ยประหยัด ถ้าไม่พอจัยมาคุยได้คับ..คุณครู(บางคน)ที่เห็นแ ก่ตัว ช่วยแชร์ด้วยนะคับ ร.ร. ห้วยน้ำขุ่นเด็ กได้กินแบบนี้ครับ


อาหารกลางวัน

โพสต์

ที่มา อย ากดังเดี๋ยวจัดให้ version 3 by kim