ด่วน โรงเรียนแจ้งปิดการเรียนการสอน

ถือเป็นอีกข่าวที่หลายคนจับตามองวันนี้ (17 มิ.ย.64) นครเมืองเชียงราย ประกาศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แจ้ง ปิดการเรียนการสอน

ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. ถึง 4 ก.ค. 2564 เนื่องจากพบว่านักเรียนชั้น ม.5 จำนวน 1 รายติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด

จึงทำการปิดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น โดยมีรายละเอียดในภาพด้านล่ าง


ประกาศปิด

ขอบคุณที่มาจาก นครเมืองเชียงราย