ร้านล็อตเตอรี่ ขาย 80 บาท

แม้รัฐบาลจะประกาศให้คนขายสลากราคาไม่เกิน 80 บาท แต่น้อยครั้งนักที่เราจะเจอแผงที่ขาย 80 บาท จนเมื่อวันที่ 17 ก.ย. นายธนวรรธน์ พลวิชัย โฆษกคณะก ร ร มการสลากกินแบ่งรัฐบาล และประธานคณะทำงานแ ก้ ปั ญ ห าสลากฯ เกินราคา ระบุว่า อยู่ระหว่างพิจ า ร ณ าแนวทางการจัดทำร้านค้าลอตเตอรี่ซื่อสัต ย์ ซึ่งเป็นร้านขายลอตเตอรี่ราคาไม่เกิน 80 บาททั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงลอตเตอรี่ในราคายุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของผู้มีส่วนได้เ สี ยที่มีการนำเสนอมาในการประชุมรับความเห็นเพื่อเร่งแ ก้ ปั ญ ห าสลากฯ ราคาแพงระยะเร่งด่วน

สำหรับรูปแบบร้านค้าลอตเตอรี่ซื่อสัต ย์ จะมีโมเดลคล้ายร้านธงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์เน้นขายสินค้าราคาถูกให้ประชาชน สำนักงานฯ จะคัดเลือกผู้ค้าที่ขายสลากฯ ไม่เกิน 80 บาททั่วประเทศให้เข้ามาร่วมโครงการ โดยจะมีการปักหมุ ดร้านค้าลอตเตอรี่ซื่อสัต ย์ ผ่านแอปพลิเคชั่น GLO Lottery ของสำนักงานสลากฯ ให้เลือกซื้อได้เพื่อไม่ให้ถูกเอ าเป รี ย บ หากบอร์ดเห็นชอบก็จะดำเนินการทันที

ขณะเดียวกัน สำนักงานสลากฯ จะพิจ า ร ณ าเพิ่มโควตาสลากฯ ให้กับร้านค้ากลุ่มนี้ด้วย เช่น ปกติได้โควตาลอตเตอรี่คนละ 5 เล่มต่องวด แต่หากเข้าร่วมร้านลอตเตอรี่ซื่อสัต ย์ และขายตามก ฎ ห ม า ยกำหนดอาจจะเพิ่มโควตาให้ โดยนำโควตาที่คืนมาจากคนขายเกินราคาหรือมีการขายต่อมาให้ เพื่อส่งเสริมให้คนขายลอตเตอรี่ทำตามก ฎ ห ม า ยที่กำหนดมากขึ้น

นายธนวรรธน์ ระบุว่า คณะทำงานแ ก้ ปั ญ ห าสลากฯ กำลังศึกษาหลายเเนวทาง และจะนำข้อเสนอทั้งหมดส่งให้คณะก ร ร มการ สลากฯ พิจารณาออกแนวทางแ ก้ ปั ญ ห าลอตเตอรี่แพงในวันที่ 23 ก.ย.2563 จะพิจารณา ทั้งข้อเสนอการพิมพ์สลากฯ เพิ่มขึ้นมากกว่า 100 ล้านใบ การรื้อโควตาผู้ค้าเดิม การเปิดขึ้นทะเบียนผู้ค้าใหม่ รวมถึงการตัดสิทธิข้าราชการที่ได้โควตาสลากฯ แต่คงไม่มีการปรับเพิ่มกำไรให้คนขาย เพราะโครงสร้างเรื่องรายได้จากขายสลากฯ ที่แบ่งเงินรางวัลร้อยละ 60 การส่งเงินเข้ารัฐร้อยละ 23และการแบ่งกำไรให้ผู้ขาย และค่าบริหารจัดการรวมร้อยละ 17 ถือว่า เหมาะสมดีอยู่แล้ว

ทั้งนี้ยอมรับว่าการออกมาตรการแ ก้ ปั ญ ห าสลากแพงครั้งนี้ น่าจะมีคนบางกลุ่มได้รับผลกระทบ เช่น ผู้ค้าเดิมที่นำไปขายต่อ แต่ยืนยันว่าจะพิจ าร ณ าโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนผู้ซื้อ และผู้ค้าสลากตัวจริงเป็นสำคัญ

ที่มา amarintv