วันนี้ลงเยอะสุด ราคาทองล่าสุด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและออกความคิดเห็น ตรงนี้ต้องบอกว่า ช่วงนี้ลงเยออะจริงๆ ล่าสุดสำหรับ ราค าท องคำประจำวันที่ 17 มิ.ย.2564 สมาคมค้ าท องคำ ประกาศราคาซื้อขายครั้งแรก ปรับลดลงแรง 350 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยทองรูปพรรณขา ยออกบาทละ 27,600 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ สมาค มค้าทอ งคำ หรือ Gold Traders Association ที่เผยแพร่เมื่อเวลา 09.32 น.ที่ผ่านมา

 

ท อง คำแท่ง 96.5 เปอร์เซ็นต์ ในปร ะเทศ รับซื้ ออยู่ที่บาทละ 27,000 บาท ขา ยออกที่ราคาบาทละ 27,100 บาท ตามประกาศครั้งล่าสุด สำหรับทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 26,514.84 บาท ราคาขา ยออกบาทละ 27,600 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของราค าทอ งคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 1,823.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

 

สรุปร าคาทอ งคำ วันที่ 17 มิ.ย.2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทอ งแท่ง

รับซื้ อ บาทละ 27,000 บาท

ขา ยออก บาทละ 27,100 บาท

ทอ งรูปพรรณ

รับซื้ อ บาทละ 26,514.84 บาท

ขา ยออก บาทละ 27,600 บาท

 

ก่อนซ้อทองเราพึงต้องรู้ 5 ข้อสำคัญต่อไปนี้

1. ร้านทองต้องแสดงราคาขายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้อคืน และมีการแสดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2. มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3. มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5% หรือ 99.99% เป็นต้น

4. ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5. ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน