เตือนดูแลสุขภาพ พบมีฝุ่นหนาแน่น ใน 11 พื้นที่สีส้ม ควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง

ยังคงเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมาก สำหรับสภาพอากาศในช่วงนี้ โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผลการติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่ของกรุงเทพฯและปริมณฑล

วันที่ 16 ธ.ค 2563 กรมควบคุมมลพิ ษร่วมกับกรุงเทพฯ ตรวจวัดค่าได้ 15 -75 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปรากฎว่า พบปริมาณฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐาน

อาจทำให้มีผลต่อสุขภาพ 11 พื้นที่ (สีส้ม) โดยประชาชนในพื้นที่ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาในการทำกิจกรรมการแจ้ง

>ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ เกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ และจ. สมุทรสาคร

>ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10 – 37 มคก./ลบ.ม.

>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 4 – 19 มคก./ลบ.ม.

>ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 14 – 37 มคก./ลบ.ม.

>ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 11 – 19 มคก./ลบ.ม.

>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 3 – 24 มคก./ลบ.ม.

>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ.ร่วมกับ กทม. ตรวจวัดได้ 15- 75 มคก./ลบ.ม

->ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

->ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง/ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความ

จำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK