เทศบาลเมืองปทุมธานี ประกาศ ห้าม จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อยเมื่อเรียกได้ว่าเป็นจังหวัดแรกๆเลยก็ว่าได้ที่ออกมาประกาศ งดสงกรานต์ เนื่องจากปัจจุบัน ยังปรากฏว่าพบการติด CV19 ของบุคคลกลุ่มต่างๆ ในลักษณะกลุ่มก้อนภายในประเทศ

โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรส งคราม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม


งดเล่นน้ำสงกรานต์

ซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ เทศบาลเมืองเมืองปทุมธานีมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการกระชับและยกระดับบรรดามาตรการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อเข้าแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที

และป้องกันมิให้เกิดการระบ าดลุ กลา มเป็นวงกว้าง อีกทั้งยังสร้างความเสี ยหายให้แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

สำหรับจังหวัดอื่นต้องรอฟังประกาศอีกทีนะครับ

ขอบคุณ fm91bkk