เปิดตัวเครื่องดื่ม สายเขียว เริ่ มจำหน่ ายแล้ว

เป้นอีกหนึ่งเรื่องราวที่าชาวโซเชียลต่างติดตาม และต้องบอกว่า สายเขียว มีเฮ พันธุ์พิเศษ ด้ายแดงของประเทศไทย นี้ น่าสงเสริมเพราะไม่มีประเทศไหนปลูกขึ้นเหมือนประเทศไทย ล่าสุด  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ เพจ WorkpointTODAY ได้โพสต์ข้อความระบุว่า Class Cafe ร้านกาแฟจากภาคอีสาน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดตัวเครื่องดื่มและอาหารจากผลิตภัณฑ์กั ญช า เริ่มจำหน่ายแล้วที่ Class Cafe 4 สาขา ในโคราช วันนี้ (16 ก.พ. 64) นายม ารุต ชุ่มขุน ทด ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.พจนา ชุ่มขุนทด ประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒ นา บริษัท คลาส คอฟฟี่ จำกัด ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยผลผลิตจากกัญช า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดเวทีเสวนาพร้อมเปิดตัวเครื่องดื่มจากผลิตภัณฑ์กัญช า เช่น อเมริกาโน่กัญช า มัทฉะลาเต้กัญช า ชากั ญ ชา รวมถึงอาหารจากผลิตภัณฑ์กั ญชา เช่น แฮมเบอร์เกอร์ และขนมที่มีส่วนผสมจากกั ญชา ภายใต้ชื่อแบรนด์ KhaoYai Calm (เขาใหญ่ คาม)

ต้องไปลอง

โดยนายมารุต กล่าวถึงเป้าหมายที่ Class Cafe รวมพัฒนาเมนูเครื่องดื่มและอาหารกับ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ในครั้งนี้ว่า ต้องการเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการสมัยใหม่ที่นำเอาองค์ความรู้จากรั้วมหาวิทยาลัยมาเผย สู่สาธารณะ ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างจุดแข็งให้แบรนด์และสร้างสรร ค์สังค มไปพร้อมกัน ด้านศาสตราจารย์ ดร.นันทกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยผลผลิตจากกั ญช า ระบุว่า

กัญชาที่นำมาทำอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เป็นกัญ ชาจากโครงการวิจัยซึ่งปลูกในฟ าร์มเกษตรอิน ทรีย์ มีการควบคุมคุณภาพ ไร้โลหะหนักปนเปื้ อน และมีการตร วจสอบ ภายในห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการเกษตรทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เครื่องดื่มและอาหารจากผลิตภัณฑ์กั ญช าทั้งหมดเริ่มวางจำหน่ายแล้วที่ Class Cafe 4 สาขา ในโคราช ได้แก่ คลาสวัดบูรพ์, คลาสย่าโม, คลาส รพ.มห าราช และคลาส ม.เทคโนโลยีสุรนารี