เผยที่มาสร้อยพระศอไข่มุก ประดับกาย เจ้าคุณพระสินีนาฏ

เป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากหลังจากที่มีการเปิดที่มาเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ประดับกาย เจ้าคุณพระสินีนาฏ สร้อยพระศอไข่มุก ใน สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สร้อยล้ำค่ าแห่งราชวงศ์จักรี

กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี ได้มีการเผยภาพและที่มาของเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ประดับกาย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี โดยในครั้งนี้เป็น สร้อยพระศอไข่มุก สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาศกัลย าณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปปฏิบัติกรณียกิจที่วัดมกุฏกษัตริย ารามราชวรวิหาร ที่น่าสนใจโดดเด่นสะดุดตามากก็คือ สร้อยที่เจ้าคุณพระสวม

ซึ่งครั้งหนึ่ง สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงใส่สร้อยล้ำค่าแห่งราชวงศ์จักรี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ก็ทรงสวมมาก่อน