กรมขนส่งฯ เปิดให้ทำใบขับขี่ใหม่แล้ว เตรียมตัวตามนี้

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากกรณีการเปิดให้ ทำใบขับขี่ใหม่ ของกรมการขนส่งทางบก ปัจจุบันสถานการณ์การ ในหลายพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับ และมีการผ่อนคลายให้ประชาชนกลับมาทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้มากขึ้น กรมขนส่งทางบก จึงประกาศให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ กลับมาเปิดบริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถได้ตามปกติทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

สำหรับสำนักงานขนส่งที่มีจำนวนการจองคิวล่วงหน้าจำนวนมาก จะให้บริการผู้จองคิวคงค้างเดิมก่อนเป็นลำดับแรก

ผู้เคยจองคิว ทำใบขับขี่ใหม่/อบรมที่สำนักงาน ที่ได้รับคิวระหว่าง 16 เม.ย. – 18 มิ.ย. 64 ให้เข้าจองคิวใหม่ได้ก่อน ตั้งแต่ 17 มิ.ย. – 31 ก.ค. ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือ เว็บไซต์ gecc.dlt.go.th

ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยจองคิวมาก่อน เริ่มจองคิวได้ตามปกติตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 เป็นต้นไป ขณะเดียวกัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย

กรณีใบขับขี่และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้ นอายุแล้ว ให้สามารถใช้ได้ถึง 30 ก.ย. 64