ประชาชนร้องเฮกันได้เลย วันนี้มีเงินเข้า บัตรคนจน

สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน อยู่กับมือเตรียมเฮกันได้เลย เพราะในวันนี้ 18 มีนาคม 2564 รัฐบาลจะโอนความช่วยเหลืออีก 2 รายการเข้าบัตรฯ คือ ค่าน้ำฟรีและค่าไฟฟรี ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดได้ โดยผู้ถือบัตรฯ ทุกคนสามารถรับความช่วยเหลือนี้ เพียงแต่ต้องลงทะเบียนและทำตามเงื่อนไขเท่านั้น

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับความช่วยเหลือเป็นเงินสด 18 มีนาคม 2564 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับความช่วยเหลือ 2 รายการเข้าบัตรฯ ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ ดังนี้

1.ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าน้ำฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.) คลิก

ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คลิก

2.ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิคือ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าไฟฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คลิก

ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คลิก

วิธีกดเงินสด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้ได้รับเงินค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีจาก บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม (ATM) ตามวิธีการดังนี้

1 สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย แล้วใส่รหัสผ่าน 6 หลัก

2 เมื่อเข้าหน้าเมนูหลักแล้ว ให้กดปุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเหตุ หากตู้ ATM ใดไม่มีปุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่สามารถทำรายการต่อได้ ต้องหาตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้อื่นแทน

3 จากนั้นกดปุ่ม ขอดูยอดเงินคงเหลือ เพื่อตรวจสอบว่ามีเงินโอนเข้ามาหรือไม่ และเหลือยอดเงินที่สามารถกดได้เท่าไร

4 หน้าจอจะแสดงยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ โดยระบบจะถามว่า ท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ หากต้องการถอนเงิน ให้กดปุ่ม “ต้องการ”

5 ระบบจะกลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกครั้ง หลังจากนั้นให้กดปุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซ้ำ

6 กดปุ่ม ถอนเงิน

7 ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนและกดปุ่ม ถูกต้อง ก็จะได้รับเงินสดจากตู้ ATM

ขอบคุณ thebangkokinsight