ลงอีกแล้ว ทองวันนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนส่วนใหญ่ต่างติดตามและต้องบอกว่า ช่วงนี้ลงอีกแล้ว  ราคาท องคำประจำวันนี้ (18 มิ.ย.) ปรับลง 350 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวานนี้ โดยราคาท องรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 27,050 บาท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสม าค มค้าท องคำ  เมื่อเว ลา 9:25 น. ที่ผ่า นมา

ท องคำแท่งมีร าคารับซื้ อในประเทศอยู่ที่บาทละ 26,450 บาท ข ายออกบาทละ 26,550 บาท ตามประกาศครั้งล่าสุด

สำหรับทอ งรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 25,969.08 บาท ขา ยออกที่ราคา 27,050 บาท ขณะที่ราคาท องคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,783.50 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์

สรุปราคาท องคำ วันที่ 18 มิ.ย. 2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

รับซื้ อ บาทละ 26,450 บาท

ข ายออก บาทละ 26,550 บาท

ท องรูปพร รณ

รับซื้อ บา ทละ 25,969.08 บาท

ข ายออก บ าทละ 27,050 บาท