ลดฮวบต่อเนื่อง ราคาทองวันนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ช่วงนี้ล งมาเยอะจริงๆ ล่าสุด ราคาทอ งประจำวันนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ปรับลง 50 บาท เมื่อเทียบกับร าคาสุดท้ายของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยราคาท องคำแท่ง รั บซื้ ออยู่ที่ 25,250 บาท ข ายออกอยู่ที่ 25,350 บาท ราค าทองรูปพรร ณรับซื้ ออยู่ที่ 24,801.76 บาท ขา ยออกอยู่ที่ 25,850 บาท

ภาพจาก ราค าท อง

ร าคาท องย้อนหลัง

รา คาท องย้อนหลัง