วันนี้เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5 เด้ง อย่าลืมไปกด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซฌชียลต่างติ ดตาม และต้องบอกว่า ดีใจด้วยสำหรับหลายคน โดยล่าสุด  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 มี รายงานว่า นางสาววิลาวรรณ พย าน้อย รองอธิบดีกร มบัญชีกลาง ในฐานะโฆ ษก กรมบัญชีกล าง เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะรั ฐมนตรีเห็นชอบการเพิ่มเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ อีก 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2563 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับ (300บวก500) รวมเป็น 800 บาทต่อเดือน

2. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับ (200บวก500) รวมเป็น 700 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผู้ที่จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 500 บาท จะได้เงินวันที่ 8 ตุลาคม ส่วนอีก 2 งวด จะได้รับเงินวันที่ 1 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม ตามลำดับ


ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทร วงการคลั ง

และเงินที่ใช้ได้ภายในบัตร

ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กร มประชาสัมพันธ์