สุดปลื้ม พ่อเมืองสุราษฎร์ ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้าน ลงทะเบียน เราชนะ

ถือเป็นเรื่องราวดีๆ ของชาวสุราษฎร์ เพราะเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย นายสมภพ สุวัธนเมธากุล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตสุราษฎร์ธานี นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านไร่หลวงตำบลกระเเดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมการออกหน่วยบริการทำบัตรประชาชน และลงทะเบียนโครงการเราชนะนอกสถานที่ ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้เนื่องจากไม่มีบัตรประชาชน หรือบัตรหมดอายุ

โดยบรรยากาศในวันนี้มีประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลกะ เ เ ดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ เดินทางมาทำบัตรประชาชน และลงทะเบียนเราชนะรวม 15 ราย ซึ่งจุดบริการดังกล่าวนอกจากจะให้บริการ ทำบัตรประชาชนแล้วยังให้บริการ ตรวจสุขภาพ ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะลงพื้นที่ไปให้บริการในช่วงเย็น

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบถุงยังชีพ ประกอบด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่ผู้ที่มาลงทะเบียน เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนดีเด่น จำนวน 6 ราย เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา

สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจำนวนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทั้งหมด 26,521 คน ซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนยังคงลงพื้นที่ให้บริการทำบัตรประชาชนและลงทะเบียนเราชนะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนชาวสุราษฎร์ สามารถเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง

ช่วยชาวบ้าน