เช็กกันเลย ผันผวนต่อเนื่องไม่หยุด ราคาทองวันนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ สะท้องถึง อะไรหลายๆอย่างของเศรษฐกิจ เลยก็ว่าได้ และบอกได้เลย ว่าขึ้น ๆ ลงๆ ผันผวนไม่หยุดเลยจ้า สำหรับราคาทองคำบ้านเรา วันนี้ทางทีมงานเลยได้รวบรวมข้อมูลมาฝากกัน ราคาทองประจำวันนี้ (18 ม.ค.) คงที่

โดย เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้ โดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 26,600 บาท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ ที่ลงผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 9:33 น. ที่ผ่านมา

ซึ่งทองคำแท่งมีราคารับซื้ อในประเทศอยู่ที่บาทละ 26,000 บาท ข ายออกบาทละ 26,100 บาท ตามประกาศครั้งล่าสุด

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ ออยู่ที่บาทละ 25,529.44 บาท ขา ยออกที่ราคา 26,600 บาท ขณะที่ราคาทอ งคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,829.00 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์

สรุปราคาทองคำ วันที่ 18 ม.ค. 2564

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

รับซื้อ บาทละ 26,000 บาท

ขายออก บาทละ 26,100 บาท

ซื้อทองดูอย่างไรว่า% ไม่ต่ำหรือไม่ใช่ทองปลอม 

การเลือกซื้ อทองควรซื้อกับร้านทอง ซึ่งมีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง เพราะมีก ฎห มายว่าด้วยฉลาก สคบ.ควบคุมอยู่ แต่วิธีดูทองต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะทาง ซึ่งมีวิธีการดูทอง ดังนี้

1)ดูจากภายนอกโดยดูจากความสมดุลระหว่างน้ำหนัก กับขนาดของเส้น

2)วิธีการเผาไฟ วิธีสามารถเช็กได้ว่า % ทองเป็นอย่างไร โดยมีข้อสังเกตจากการเผาไฟ ถ้าเผาแล้วตัวสร้อยเปลี่ยนเป็นสีเขียว หรือออกดำแสดงว่า % ต่ำมีส่วนผสมอื่นเจือปน

3)วิธีการเช็ก%ทองด้วยเครื่องมือเอกซเรย์วิธินี้ เป็นวิธีที่ไม่ทำให้สินค้าเสี ยห ายและทราบว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง ความแม่นยำขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่อง

4)วิธีการถ่วงจำเพาะ โดยใช้เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะหาค่าความหนาแน่น หรือ ความถ่วงจำเพาะ และเทียบว่าเป็นโลหะชนิดใด

5)การ Fire Assay หมายถึงการตรวจสอบทองโดยว่าวิธีหล อมละลายเพื่อให้เนื้อทองผสมเฉลี่ยเป็นเนื้อเดียวกัน และนำไปตรวจพิสู จน์เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของทองคำ ซึ่งเป็นวิธีที่มีผลคลาดเคลื่อนในการตร วจสอ บน้อยที่สุด